خانه

 در باره‌ی جُنگ

جُنگی از شعر مدرن برونمرزی

   

   

مانا آقایی:  طلاق 

   

من تشنه‌ام: سوسن احمدگلی

   

مینا اسدی: بغض

   

فاروق امیری: آمستردام

   

افشین بابازاده: صبحانه در موقعیتی بهتر

   

کامران بزرگ ‌نیا: گزارش یک قتل

   

روشنک بیگناه: بی عنوان

   

مليحه تيره گل: به گونه‌ای دیگر

   

ژاله چگنی: شعری کوتاه

   

منصور خاکسار: انگار آینه‌ای تاریک

   

اسماعیل خوئی: آسمانم را ول کردی هومن جان

   

محمود داوودی: هتلی در روسیه

   

ساناز زارع ثانی: مرا به خواب نسپار

   

علیرضا زرین : چمدانم

   

حمید رضا رحیمی: تفریق

   

 مهرانگیز رساپور : عروس ده‌ساله

   

کمال رفعت صفائی: پائیز سیزدهم

   

یدالئه رویایی: لبریخته۱۱۲ سنگ‌سینه‌ها

   

زیبا کرباسی: چند شعر کوتاه

   

سیاوش کسرایی: از این سوی با خزر

   

عاطفه گرگین: به سایه‌ی تو می پیچم

 

حضور رفتگان

عباس صفاری: ساعتِ بی حدیث

   

علی عبدالرضایی:   افسردگی

   

میرزا آقا عسگری: فرزند ققنوس  فانتزی

   

عدنان غریفی: نقطه‌گذاری

   

هومن عزیزی‌:  گم‌شده

   

لیلی فرجامی :   شاه‌جهان

   

رضا فرمند: شانزه‌لیزه

   

محمود فلکی: ابدیت

   

  اعاده ،   Orgasm: ساقی قهرمان

   

مسعود کریم‌خانی: دیوار دق من بلند است

   

بابک متینی: لبخندِ تلخ شهابان

   

نعمت میرزازاده: عاشقانه

 

من یک پناهنده‌ام

مجید نفیسی: یک تکه رخت زنانه

   

نادر نادرپور: خطبه‌ء زمستانی

   

نانام: چند شعر کوتاه

   

اسماعیل نوری علا : توره‌مولینوس

   

پرتو نوری‌علا: صدسال به این سالها

   

ژیلا مساعد: سرزمین 

   

جمشید مشکانی: سنگنبشته‌ی ۸ و ۲۰

   

رضا مقصدی: از من مخواه نام تو را

 

به گزارش مسیح

مریم هوله:  چرخ چرخ عباسی

   

منوچهر یکتایی:  مهاجر